Dionisio Aguado

Madrid ( 1784 ) - Madrid ( 1849 )
Dionisio Aguado
Guitarrista i compositor. Destaca l’adequació als recursos de l’instrument i pel sistema didàctic que proposa, base del sistema actual d’ensenyament de la guitarra. La seva formació es situa a Madrid entre 1784 i 1807, on a més de formació en la guitarra per part de Miguel Garcia rep una formació humanística. Tingué una època de retirada a Fuenlabrada on estudià acuradament la guitarra i començà la seva primera obra teòrica: Colección de estudios para guitarra (un seguit d’estudis precedits per una dissertació teòrica). Reconeix que el que el mou a elaborar un mètode són els nous enfocaments de la guitarra que aporten Fernando Sor i Federico Moretti. Els seus estudis innoven en la pulsació dit-ungla. Destaca també la seva obra Escuela de guitarra (1825) o per Tres rondós brillantes dedicados a F.Fosa.
Al 1825 viatja a París, on tingué l’oportunitat d’estar amb Sor, i de presentar un nou invent anomenat trípode o màquina d’Aguado que servia per recolzar la guitarra; l’invent no va tenir gaire èxit ni difusió. En aquest període fou també quan publicà major nombre d’obres, totes de caràcter bastant lleuger, força simples però amb gran efecte i bonica línia melòdica.
Finalment tornà a Madrid on es dedicà a la docència, a polir la seva obra didàctica i a composar les seves darreres obres.