Josep Vinyals

Terrassa ( 1772 ) - Terrassa ( 1825 )
Josep Vinyals
Josep Vinyals és el darrer dels grans mestres de capella del monestir de Montserrat abans de la seva destrucció durant la Guerra del Francès, l’any 1811. Deixeble i successor d’Anselm Viola i de Narcís Casanoves, va compondre moltes obres religioses per a l’escolania, amb acompanyament d’orquestra, com també música per a orgue i per a tecla. Si bé es va preocupar per la conservació del repertori dels antics mestres d’aquest centre musical, el seu estil reflecteix més aviat els aires del Classicisme.

Obres

Josep Vinyals