Preu: 19,00 €
Afegir a la cistella
Rrevisor musicològic
Bernat Cabré, Arnau Farré
AM05008 cor 1, 2 o3 v, org
Amalgama
102
2011
2011
9790692110897
L’any 1968, a tall d’homenatge pòstum, l’editorial Boileau publicà algunes composcions vocals del compositor català Cristòfor Taltabull. Amb el propòsit de completar aquest apartat primordial de la producció de Taltabull, TRITÓ presenta aquest volum de música coral religiosa publicat sota la supervisió de Bernat Cabré i Arnau Farré. L’interès de l’edició ens sembla innegable, començant pel fet que la majoria de les obres que es publiquen són inèdites. També cal sumar-hi l’alÀlicient d’oferir quatre composicions dels anys de joventut. Pel que fa als criteris d’edició, es respeta l’escriptura de Taltabull, fins i tot en casos en què resultava poc idiomàtica. Finalment, s’ha inclòs com a annex la salve gregoriana completa amb l’acompanyament d’orgue amb què es canta actualment a Montserrat.
A una veu Salutació sabatina (veu i orgue) A la Mare de Déu de Montcada (veu, dos oboès, dos fagots i orgue) Ecce panis angelorum (veu i orgue) A veus iguals Salve montserratina i (SSA i orgue) Salve montserratina iii (SSA i orgue) Cançó de la Moreneta (SSA i orgue) Dolça presó (SSA i orgue) Virolai (SS i orgue) Gozos a Santa Teresa de Jesús (SA i orgue) Ave verum corpus (TTB i orgue) A veus mixtes Salve montserratina ii (SAT i orgue) Salve montserratina iv (SAT i orgue) Salve montserratina v (SAT i orgue) Salve montserratina vi (SAT i orgue) Oració (SAT i orgue) Pregària de les tres virtuts (SAT i orgue) Intercessió de Santa Maria (SATB) Vita dulcedo (SATB) Ad te (SAT i orgue) Ave Maria (SAT)