Derecho viejo (transcripció per acordió)

Eduardo Arolas