Comprar
TR00817 fl. cl. perc.v.va.vc
10 Minuts
Tritó
31
2011
2012
9790692047889
Lloguer
Ertzak («arestes» en euskera) pren com a punt de partida materials i inquietuds presents en la darrera obra del compositor, Tres sonets de Michelangelo, i en concret de dos interludis orquestrals que serveixen d’enllaç entre els tres sonets. El títol no és tant una referència a línies unidimensionals, sinó més bé al que aquestes simbolitzen: arestes que serveixen d’unió o de separació.