Afegir a la cistella
TR00482 1201 - 2000 - archi
10 Minuts
Tritó
54
2008
2008
9790692044345
En venda
Dins de la homogene´tat estilística de Pons aquesta simfonía te algunes particularitats formals que la fan més interessant. Redu´da a les tímbriques més essencials introdueix un petit sol cromàtic de trompa que presenta dificultats si esápensa que això es tocava amb trompes naturals.áAixó ens dona un indici de l’ambient i del tipus de músic amb que hauría de treballar el compositor com també es podríaá pensar en una circulació musical mésáintensa que la imatge que normalment es té del contacts musicals peninsulars.á
L’unicámanuscript que es conèix d’aquesta obra (MUS 633-I) es conserva a la Biblioteca Municipal de Madrid

Opinions

  1. Robert Claubert 16 de setembre de 2011

    If you like this kind of music, by all means go for it. The edition is ok and the page binding acceptable.