El gato con botas (versió de cambra) 1996

Xavier Montsalvatge ( 1912 - 2002 )
Comprar
TR00310 V solo[S.Mzs.T.Br.B] - 1111 - 1000 - archi [2.1.1.1]
sd.tri.woodblk.cabasa.td.whip.sus cym.slgh-bells.glock.guiro.cast.cym.claves.bd.vibrslp.tambn
75 Minuts
Tritó
306
2009
2009
9790692045298
Lloguer
El gat amb botes va ser la primera òpera de les tres compostes per Xavier Montsalvatge. Aquesta obra de joventut va ser estructurada en cinc escenes i un únic acte i es va basar en el llibret de Nestor Lujan La versió orquestral es va estrenar el 1948 al Teatre del Liceu. L’arranjament per a orquestra de cambra va ser compost per Albert Guinovart al 1996 per petició del mateix compositor. Encara que l’obra respon a una estètica neoclàssica s’inclouen molts elements d’arrelam popular que vénen suggerits des de la pròpia naturalesa de l’argument. El paper protagonista del gat l’encarna una mezzosoprano que contribueix a reforçar el caràcter simpàtic i burlesc del personatge. Encara que l’edició d’aquesta versió és en castellà, la reducció és trilingüe català, castellà i portuguès.
Falten 3 pàgines a l’edició publicada impresa, és a die, de la pàg. 37 a la 40 al final del primer quadre. S’ha d’incloure un encartat.

Critiques

  1. Patrick Dillon, SCHERZO 30 de novembre de 2001

    "Encantadora orquestación de cámara de Albert Guinovart"

  2. Antoni Colomer - SCHERZO 30 de novembre de 2001

    Montsalvatge utiliza los recursos orquestalescon una maestría indudable y fusiona estilos muy diversos, ya cultivados, con ee sello personal que da unidad a obra tan variada.

1. Obertura

2. Segundo cuadro

3. Tercer cuadro

4. Tercer cuadro telon

5. Tercer cuadro tranquilo

6. Acto II

7. Fin del primer cuadro

8. Segundo cuadro

9. Calmado

10. Adagietto

11. Tempo di polonesa

12.calmado