Concerto del Albayzín (reducció per a piano)

Xavier Montsalvatge ( 1912 - 2002 )
Comprar
TR00090 cemb / pf.pf
Enrique Franco
35 Minuts
Tritó
52
2009
2009
El 1976 Xavier Montsalvatge va escriure el Sonet que García Lorca va dedicar a Falla, i el 1978 es va estrenar al Festival de Granada, dirigit per García Asensio i amb Rafael Puyana com a solista, el Concert de l’Albayzín.

Montsalvatge cercà la interiorització de les sensacions produ´des per l’ambient, la simfonia de veus i ressonàncies de tocs de campana i rotllana d’infants que juguen a les places. Després es plantejà el problema de l’instrument central: el clavecí agredolç de veu tímida i punyent.

L’autor va sortir triomfant del repte en trobar per al seu Concert no solament matisos propis, sinó també una originalitat que el situa entre les millors consecucions pel que fa a la combinació de clavicèmbal i orquestra.