Reflexus-Obertura
Comprar
TR00089 3[1.2.pic] 2 3[1.2.clb] 2 - 4340 - timp+3 - pf - archi
claves.bd.2tam.3templeblks.3woodblk.3cym.xyl.glock.3bong
6 Minuts
Tritó
29
2003
979-0-69204-156-6
Lloguer
"La peça, de curta durada, té la particularitat (que no el mèrit) de presentar una sèrie dodecafònica i diferents nuclis aleatoris en un procés planificat que condueix al clímax tímbric, vèrtex a partir del qual la partitura no és més que la repetició en sentit invers de tots els seus elements i efectes a manera de reflex exacte de la seva estructura anterior."