Simfonia núm. 2, "Ciutat de Tarragona"

Joan Guinjoan ( 1931 )
Simfonia núm. 2,
Preu: 25,48 €
Afegir a la cistella
TR00058 2[1.2/pic] 2[1.2/ci] 2 2 - 2200 - 1perc - archi
timp.xyl.vib.glock.bd.4tom.ratch.dr.sd.4templeblks.3sus cym.4cowbell.tri.gong.tam
Agustí Charles Soler
25 Minuts
Tritó
140
2001
979-0-69204-065-1
Lloguer
La present simfonia, escrita entre el 1996 i el 1998, fou encarregada per l’Ajuntament de Tarragona en commemoració del 65 aniversari de l’autor. Aquesta monumental obra utilitza els trets formals clàssics, si bé te únicament dos moviments. Segons l’autor, el subtítol fa alÀlusió, des del punt de vista conceptual, a determinats esdeveniments de la història de la ciutat de Tarragona.

1.Lento - Agiato

2. Vivo - Maestoso