Mil cosas tiene el amor.El villancico cortés entre Edad Media y Renacimiento.

Isabella Tomassetti
Mil cosas tiene el amor.El villancico cortés entre Edad Media y Renacimiento.
Preu: 69,68 €
Comprar
DL00797 Reichenberger
362
2008
2008
978393773
El present llibre proposa un examen de la tradició inicial del villancet. Aquesta operació té com punt de sortida la recopilació i l’anàlisi del corpus transmès per les antologies poètiques redactades entre el segle XV i els primers dos decennis del XVI i proposa una descripció estructural i històrica del villancet dintre del sistema cuatrocentista dels gèneres lírics.