El manuscrito de Cervera. Música y danza palaciega catalana del siglo XV.

Cecilia Nocilli
Afegir a la cistella
DA03041 Amalgama
108
2013
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.

El manuscrit de Cervera és una font fonamental per a l’estudi no només de la dansa catalana sinó a de la dansa europea. Consta de dos folis amb onze danses, algunes amb la descripció dels passos i dels moviments en llengua catalana i altres únicament amb una notació específica per a la descripció coreogràfica del seu repertori. Precisament aquest aspecte (el de la notació) és el que desperta més interès per als investigadors ja que és una de les evidències més antigues de notació coreogràfica a Europa. Cecilia Nocilli realitza una anàlisi sobre la font des d’un enfocament documental intentant apropar a ballarins, músics i investigadors una proposta d’interpretació de la dansa i dels aspectes que l’envolten. Amb aquest volum, Tritó incorpora un tercer volum a la colÀle

Capítulo 1 Fuentes coreicas ibéricas y tradición francoborgoñona Capítulo 2 Huellas presentes: el manuscrito de Cervera Descripción codicológica y análisis paleográfi co Transcripción Capítulo 3 Huellas ausentes: repertorio y estilo coreico catalán La baixa dansa mayor La baixa dansa menor Anomalías: Fagarda y Anglatera Apéndice Carta de Antonio Porta Glosario Fuentes Fuentes coreicas manuscritas Fuentes coreicas impresas Bibliografía Bibliografía general Manuscritos coreicos francoborgoñones Manuscritos coreicos españoles