Comprar
DT00281 2222 - 2200 - timp - archi
30 Minuts
Tritó
177
2011
2012
9790692048022
En venda
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.
PROMOCIÓ ESPECIAL PER LA CELEBRACIÓ DEL XI CONCURS DE DIRECCIÓ ORQUESTRAL La simfonia va ser composta al voltant de 1824 i estrenada seixanta anys més tard. Aquesta simfonia constitueix la primera i única incursió de Juan Crisóstomo de Arriaga en la gran forma orquestral. Aquesta edició es va realitzar a partir d’un facsímil de les parts instrumentals manuscrites, una edició també manuscrita atribu´da a al Padre Donostia i una edició impresa publicada el 1933 per la Comisión Permanente Arriaga. Aquesta edició respecta amb fidelitat l’esperit de la música imaginada per l’autor i serveix, a més, de modest homenatge a qui, potser amb el temps, hauria estat un dels grans compositors de la seva època.

Sinfonía en Re 1er mov

Sinfonía en Re 2n mov

Sinfonía en Re 3er mov

Sinfonía en Re 4t mov