Romanzas y canciones - Tenor II

Jacinto Guerrero ( 1895 - 1951 )
Romanzas y canciones - Tenor II
PDF
Comprar
DT00239 T.pf
Ramón Regidor Arribas
Tritó
43
2004
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.
El ama:
ôCuando cruzo la llanura...ö
ôíMala estrella la mía...!ö

El canastillo de fresas:
ôíPadre Tajo!...ö

La canción del Ebro:
ôYo no sé qué sufro...ö

Los gavilanes:
ôíFlor roja!...ö

Martierra:
ôAncha vela marina...ö
ôVino, serás generoso...ö