L’infantament meravellós de Schahrazada. 12 melodies per a cant i piano.

Robert Gerhard ( 1896 - 1970 )
L’infantament meravellós de Schahrazada. 12 melodies per a cant i piano.
PDF
Comprar
DT00218 V.pf
Tritó
68
2004
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.

1._Les_roses_de_les_temples.mp3

2._Jove_flautista_amb_el_teu_buf...mp3

3._Sota_lamplada_del_teu_rostre...mp3

6._El_repos_del_teu_rull.mp3

11._Melodios_com_entremig_darbredes.mp3