La rosa del azafrán
PDF
Comprar
Revisor musicològic
Miguel Roa
DT00180 V solo - coro(SATB) - 2[1.pic] 1 2 1 - 2231 - timp+2 - arp - cel - archi
sd.bd.tambn.cym.tri.cast.slgh-bells.glock.tambn prov.bell.guiro.tam
Miguel Roa
60 Minuts
Tritó
409
2008
2008
9790692044468
Lloguer
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.

ACTO I
1. Preludio, seguidillas y coro
2. Canción del sembrador
3. Dúo de Juan Pedro y Sagrario
4. Mutis de Juan Pedro
5. Nocturno-Ronda (canción popular manchega)
6. Pasacalle de las escaleras
7. La monda de la rosa
8. Final I

ACTO II
9. Preludio
10. Dúo cómico
11. La caza del viudo
12. Romanza de Sagrario
13. Coro de espigadoras
14. Mutación
15. Jota castellana
16. Dúo
17. Final II

1. Preludio

2. Canción del sembrador

3.No me duele que se vaya