Simfonia núm. 1, Laberinto

Jesús Rueda ( 1961 )
Afegir a la cistella
DT00103 3[1.2.pic] 3[1.2.ci] 3[1.2.clb] 3[1.2.cfg] - 6 3 3[1.2.tneb] 1 - timp+3 - arp - pf - archi
marim.cym(md,lg).tam.bell.whip.chimes.flex.slide fl.ratch.wnd chimes.bd.2brake dr.cowbell.3gong.woodblk.3rotom.glock.3tom.2anvil.cuica.ocarina.tri
30 Minuts
Tritó
87
2007
Lloguer
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.
I. Proemio
II. Acceso
III. Sphinx I
IV. Nel labirinto
V. Sphinx II
VI. Nowhere Now-here
VII. Sphinx III
VIII. Minotauro

1. Sinf I "Laberinto"

2._Sinfonia_I__Proemio_.mp3

3._Sinfonia_I__Acceso_.mp3

4._Sinfonia_I__Sphinx_.mp3

5._Sinfonia_I__Nel_labirinto_.mp3

6._Sinfonia_I__Sphinx_II_.mp3

7._Sinfonia_I__Nowhere_Now_here_.mp3

8._Sinfonia_I__Sphinx_III_.mp3

9._Sinfonia_I__Minotauro_.mp3