Reflexus-Obertura
PDF
Afegir a la cistella
DT00089 3[1.2.pic] 2 3[1.2.clb] 2 - 4340 - timp+3 - pf - archi
claves.bd.2tam.3templeblks.3woodblk.3cym.xyl.glock.3bong
6 Minuts
Tritó
29
2003
Lloguer
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.
"La peça, de curta durada, té la particularitat (que no el mèrit) de presentar una sèrie dodecafònica i diferents nuclis aleatoris en un procés planificat que condueix al clímax tímbric, vèrtex a partir del qual la partitura no és més que la repetició en sentit invers de tots els seus elements i efectes a manera de reflex exacte de la seva estructura anterior."