Simfonia núm. 2, "Ciutat de Tarragona"

Joan Guinjoan ( 1931 - 2019 )
Simfonia núm. 2,
PDF
Afegir a la cistella
DT00058 2[1.2/pic] 2[1.2/ci] 2 2 - 2200 - 1perc - archi
timp.xyl.vib.glock.bd.4tom.ratch.dr.sd.4templeblks.3sus cym.4cowbell.tri.gong.tam
Agustí Charles Soler
25 Minuts
Tritó
140
2001
Lloguer
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.

La present simfonia, escrita entre el 1996 i el 1998, fou encarregada per l’Ajuntament de Tarragona en commemoració del 65 aniversari de l’autor. Aquesta monumental obra utilitza els trets formals clàssics, si bé te únicament dos moviments. Segons l’autor, el subtítol fa alÀlusió, des del punt de vista conceptual, a determinats esdeveniments de la història de la ciutat de Tarragona.

1.Lento - Agiato

2. Vivo - Maestoso