Comprar
DT00008 2[1.2/pic] 2[1.2/ci] 2[1.2/clb] 2 - 2200 - 1perc - archi
3timp.sd.glock.whip
Xavier Montsalvatge
10 Minuts
Tritó
47
2010
1995
9790692046790
Lloguer
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.
Estrenada l’any 1992, Sortilegis és una de les darreres obres de l’autor. Es tracta d’una obra en un moviment, de virtuosisme i llu´ment per a una orquestra de dimensions mitjanes.

1. Sortilegis: Orquestra de Cadaqués, Gianandrea Noseda

1. Sortilegis