El manuscrito de Cervera. Música y danza palaciega catalana del siglo XV.

Cecilia Nocilli

El manuscrit de Cervera és una font fonamental per a l’estudi no només de la dansa catalana sinó a de la dansa europea. Consta de dos folis amb onze danses, algunes amb la descripció dels passos i dels moviments en llengua catalana i altres únicament amb una notació específica per a la descripció coreogràfica del seu repertori. Precisament aquest aspecte (el de la notació) és el que desperta més interès per als investigadors ja que és una de les evidències més antigues de notació coreogràfica a Europa. Cecilia Nocilli realitza una anàlisi sobre la font des d’un enfocament documental intentant apropar a ballarins, músics i investigadors una proposta d’interpretació de la dansa i dels aspectes que l’envolten. Amb aquest volum, Tritó incorpora un tercer volum a la colÀlecció AMALGAMA TEXTOS, dedicada a la publicació de monografies musicológiques.

Entrevista realitzada per Mònica Pagès per a el programa Notes de Clàssica emès el 17 de març del 2014- Minut 41:20

Capítulo 1 Fuentes coreicas ibéricas y tradición francoborgoñona Capítulo 2 Huellas presentes: el manuscrito de Cervera Descripción codicológica y análisis paleográfi co Transcripción Capítulo 3 Huellas ausentes: repertorio y estilo coreico catalán La baixa dansa mayor La baixa dansa menor Anomalías: Fagarda y Anglatera Apéndice Carta de Antonio Porta Glosario Fuentes Fuentes coreicas manuscritas Fuentes coreicas impresas Bibliografía Bibliografía general Manuscritos coreicos francoborgoñones Manuscritos coreicos españoles

Critiques

  1. 12 NOTAS - Ibis Albinzu 30 de novembre de 2001

    El minucioso análisis que lleva a cabo Cecilia Nocilli, investigadora con formación en musicología especializada en música y danza de los siglos XV al XVII, supone novedosas conclusiones sobre este importante escrito.

  2. Soledad Sánchez - BIBLIOGRAFIA CRÍTICA DE LA DANZA ESPAÑOLA 30 de novembre de 2001

    "Cecilia Nocilli, musicóloga especializada en el estudio y reconstrucción de la danza de los siglos XV a XVII, realiza un profundo análisis del soporte documental realizando comparaciones con otros documentos que utilizan un sistema de notación semejante con el propósito de aportar ideas que puedan ser aplicables a la praxis de la danza...vale la pena seguir el hilo de los argumentos presentados por su autora."

  3. LO CARRANQUER - Blog 30 de novembre de 2001

    Esperem que ben aviat puguem gaudir de la seva presentació a Cervera!

NOTES CE CLÀSSICA - Mònica Pagès entrevista a Cecilia Nocilli