16,99 €
 • Format: Partitura
 • instrumentació: S.bc/S.T.bc/S.S.A.T.bc/S.S.A.T-S.A.T.B-bc/S.T.-S.A.T.-B-bc
 • Editorial: Tritó
14,56 €
 • Format: Partitura
 • instrumentació: V.pf
 • Editorial: UME
17,00 €
 • Format: Partitura
 • instrumentació: S.S.T-2v.vadg.bc
 • Editorial: Amalgama
20,03 €
 • Format: Partitura i parts
 • instrumentació: S solo 0202 - 2000 - archi
 • Editorial: Tritó
7,44 €
 • Format: Partitura
 • instrumentació: soprano y guitarra
 • Editorial: La mà de Guido
97,71 €
 • Format: Reducció
 • instrumentació: Soloists SSmSATTBB -pf
 • Editorial: Ut Orpheus
44,99 €
 • Format: Partitura de direcció
 • instrumentació: solos S.Mz.Br. act. - coro SATB - 2[1.pic] 1. 2 [clb.cla] 1 - 2230 - Timp+guit - guit - archi
 • Editorial: ORCAM Ediciones
49,99 €
 • Format: Partitura de direcció
 • instrumentació: V solos (SATB) - 2[1.2/pic] 2[1.2/ci] 3[1.2.clb] 1 - 2230, timp+2 - pf - arp - archi
 • Editorial: Tritó
100,00 €
 • Format: Partitura de direcció
 • instrumentació: solo SMz4T4Br4B coro (SATB) 3[1.2.3/pic] 3[1.2.3/ci] 3[1.2.3/cfg] 3 - 4331 - Timp+4 - Archi
 • Editorial: Tritó
15,18 €
 • Format: Partitura
 • instrumentació: S solo.pf
 • Editorial: La mà de Guido
31,20 €
 • Format: Reducció
 • instrumentació: solos: S2.A1.Mzs1.T2.Br3.B2 coro (SATB) - pf
 • Editorial: Tritó
5,20 €
 • Format: Partitura
 • instrumentació: S solo - coro SATB
 • Editorial: Peer Music
120,00 €
 • Format: Partitura de direcció
 • instrumentació: solos: S2.A1.Mzs1.T2.Br3.B2 coro (SATB) 2[1.2/picc] 222 - 2210 - timp+1 arp -arch
 • Editorial: Tritó
23,40 €
 • Format: Reducció
 • instrumentació: solo9S4T5B - cor SATB - pf
 • Editorial: Barenreiter
15,95 €
 • Format: Partitura
 • instrumentació: AT/SA/TB
 • Editorial: Ut Orpheus
8,32 €
 • Format: Reducció
 • instrumentació: solos SATB - coro SATB - pf/bc
 • Editorial: Breitkopf
89,99 €
 • Format: Partitura de direcció
 • instrumentació: V solo [S.Mzs.T.2Br.B] - 3 [1.2.pic] 3[1.2.ci] 3[1.2.clb] 2 - 4240 - 1perc - 2arp - archi
 • Editorial: Tritó
2,58 €
 • Format: Partitura
 • instrumentació: Ssolo (SATB)
 • Editorial: CM-Ediciones musicales
6,76 €
 • Format: Reducció
 • instrumentació: solo SATB - cor SATB - pf/bc
 • Editorial: Breitkopf
13,95 €
 • Format: Partitura
 • instrumentació: coro SAT / solo SAT
 • Editorial: Ut Orpheus
3,23 €
 • instrumentació: Voz y Piano
 • Editorial: Boileau
30,68 €
 • Format: Partitura de direcció
 • instrumentació: S solo - 3[1.2.pic] 3[1.2.ci] 3[1.2.clb] 2 - 4340 - timp+3 - arp - archi
 • Editorial: Tritó
7,28 €
 • Format: Reducció
 • instrumentació: S.T.pf
 • Editorial: Tritó
12,06 €
 • Format: Partitura
 • instrumentació: SATB / (bc)
 • Editorial: Faber Music
31,20 €
8,32 €
 • Format: Partitura
 • instrumentació: SATB
 • Editorial: La mà de Guido
5,73 €
 • Format: Facsímils
 • instrumentació: SSAATB 2pf
 • Editorial: Melos
18,22 €
 • Format: Partitura
 • instrumentació: SATB pf
 • Editorial: La mà de Guido
15,60 €
 • Format: Partitura
 • instrumentació: S solo SATB pf
 • Editorial: Amalgama
36,40 €
 • Format: Partitura
 • instrumentació: Soli SSMzTTBrB - Cor SATB pf
 • Editorial: ICCMU
12,48 €
 • Format: Partitura
 • Editorial: La mà de Guido
21,76 €
 • Format: Partitura
 • instrumentació: S pf
 • Editorial: Ricordi
10,30 €
 • Format: Partitura
 • instrumentació: SATB
 • Editorial: Breitkopf
62,40 €
 • Format: Reducció
 • instrumentació: solo SMz4T4rB4B coro (SATB) pf
 • Editorial: Tritó
2,40 €
 • Format: Partitura
 • Editorial: CM-Ediciones musicales
2,40 €
 • Format: Partitura
 • instrumentació: SSA
 • Editorial: CM-Ediciones musicales
10,92 €
 • Format: Partitura
 • instrumentació: SATB - org
 • Editorial: Doblinger
21,76 €
 • Format: Partitura
 • instrumentació: S pf
 • Editorial: Ricordi
44,72 €
 • Format: Partitura
 • instrumentació: Soli SATB Coro SATB 2022-2000-Timp-archi 1.1.2.1.1
 • Editorial: Carus
36,40 €
 • Format: Partitura
 • instrumentació: soli SSSSSS - 2200 - 2200 -archi - bc
 • Editorial: ICCMU
13,95 €
 • Format: Partitura
 • instrumentació: coro SAT / solo SAT
 • Editorial: Ut Orpheus