3,00 €
  • instrumentació: Combinacions corresponents a tessitures "Altus" i "Bassus"
  • Editorial: Biblioteca de Catalunya