15,16 €
  • instrumentació: Doble cor (SSAT-SATB) i baix continu
  • Editorial: Scala Aretina