Notícies

Tota l'actualitat dels nostres compositors

Crítica a internet per a La tumba de Antígona de Jesús Torres

"Revista de Música Culta "Filomúsica" Número 50-Març 2004 Victor Pliego de Andrés L' única peça teatral de l' il·lustre pensadora Maria Zambrano, ha estat la font d' inspiració de la seva homònima musical titulada La tumba de Antígona.El resultat és una partitura instrumental que recrea lliurement l' esperit de la tragèdia, sobrepassant la semàntica per a situar-se en el terreny d'allò purament musical. La música de Torres és d' una particular subtilesa i expressivitat. El discurs evoca el seu origen a través de l' encadenament d' episodis plens d' una lògica dramàtica. Jesús Torres utilitza amb encert uns recursos variats, però sempre fent-ho amb rigor de manera que la saviesa ben portada mai abruma. Hi ha quelcom de wagnerià en aquesta música que s' engendra a sí mateixa subordinant els mitjans a una finalitat clara dins d' un context mític i classicista, amb una sonoritat sensual i exuberant.
Compartir: