Notícies

Tota l'actualitat dels nostres compositors

Concurs de promoció de joves compositors de la JONDE

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música convoca el Primer Concurs per a la Promoció d'Estrenes de Joves Compositors per a la Jove Orquestra Nacional d'Espanya. La convocatòria s'emmarca dins de les accions que en l'exercici de les seves competències l’INAEM desenvolupa en suport de la creació musical contemporània i especialment dels joves compositors. Requeriments per als candidats:
  1. La convocatòria està oberta a joves compositors espanyols i dels estats membres de la Unió Europea residents a Espanya, que a data 31 de desembre de 2011 no superin els 32 anys d'edat.
  2. No haver realitzat més de 5 estrenes en condicions professionals.
  3. No rebre cap tipus d'ajuda, residència, subvenció o beca per al mateix projecte presentat, siguin públiques o privades.
  4. La composició presentada objecte del concurs haurà de ser inèdita.
Termini de presentació de sol·licituds: El termini per a la presentació de projectes finalitza el 27 de maig de 2011 a les 15.00 hores. La sol·licitud podrà presentar-se a  la seu de la Jove Orquestra Nacional d'Espanya, Auditori Nacional de Música, carrer Príncep de Vergara 146. 28002 Madrid. Així mateix, les sol·licituds podran presentar-se als registres corresponents de les Comunitats Autònomes, o a les dependències centrals del INAEM, plaça del Rei, 1-28004 Madrid, sense perjudici de lo establert a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Per a més informació: Jove Orquestra Nacional d'Espanya Correu electrònic: jonde@inaem.mcu.és Telèfons: 913370270 i 913370271 Descarrega la informació completa de la convocatòria proporcionada per la JONDE.
Compartir: