II Simposium sobre els Orgues Històrics de Mallorca. INCA

No customer reviews yet. Be the first.

ANTONI MULET I BARCELÓ
Els organers de la Familia Bosch

ANTONI MULET I BARCELÓ - ARNAU RAYNÉS
Els orgues d’Inca

PERE FIOL I TORNILA
La música de Sor Clara Andreu l’Orgue del Monestir

ANTONI MULET I BARCELÓ
Llista cronológica de Mestres orgueners que han treballat a Mollorca fins 1935

JUAN MESTRE
Los Organos de Lluc

XAVIER CARBONELL
El orgues portatius a l’Iconografía Musical de Mallorca

BARTOMEU MULET I RAMIS
Fundació i dotació del benefici de l’orgue parroquial que feu la Universitat i Vila de Sineu

MIQUEL BOTA TOTXO
L’extraordinària importància de Joan Baptsta Cabanilles dins el Món de la Música

SEBASTIÀ SALOM I MAS
La custòdia dels Orgues Historics

MIQUEL PONS
L’ajuntament i la Parroquia de Santanyi compren l’orgue de Sant Domingp, Obra de Jordi Bosch

Trobades de documentalistes musicals

GUILLEM BONET I VIDAL
Mestres de solfa a la Sapiencia

JOSEP NICOLAU I BAUZÀ
Un plet mogut per la Capella dels Músics de la Seu de Mallorca contra el seu Capítol en el segle XVIII

JOAN PARETS I SERRA
Llista de Cantants lirics Mallorquins

MIQUEL ALENYAR FUSTER
Ricard Anckermann i la Musica

ANTONI RIERA I ESTARELLES
La meva visió, personal i humana, de Mn Joan Maria Thomàs - recordances i vivències

ANTONI PIZÀ
Noves tendències de la Musicología Nordamericana: Avaluació i crítica

PERE FIOL I TORNILA
L’Schola Cantorum del Seminari de Mallorca

ANTONI MULET I BARCELÓ
Aproximació a l’estudi dels Caymaris, orgueners

> Click here to buy this product (from 12.48 €)
> View more details of this product

Customer reviews

Be the first to write a review for this item.
RSS Subscription
 

 
All Content Copyright © 2014 Tritó S.L.
Enamorats, 35-37, baixos - 08013 Barcelona (Spain)
Phone: +34 933 426 175
Hours: Monday to Friday (9am - 6pm) GMT+01:00
Payment methods:
Payment methods
Certified by:
Trustwave
Payment methods