Verdaguer and the Catalan Lied

Juli Garreta (1875 - 1925)
Felip Pedrell (1841 - 1922)
Antoni Nicolau (1858 - 1933)
Joan Lamote de Grignon (1872 - 1949)
Francesc Alió (1862 - 1908)
Pau Casals (1876 - 1973)
Antoni Massana
Narcisa Freixas

No customer reviews yet. Be the first.

Felip Pedrell Sospirs - Les cinc roses
Antoni Nicolau Ra´ms i espigues - Cançó de la moreneta
Narcisa Freixas Lo filador d’or
Francesc Alió Cançó de la estrella - Plor de la tòrtora
Joan Lamote de Grignon On sou mon Jesús?
Àngel Rodamilans Amor - Bàlsam - Anem a Bethlem - El nom de Maria
Juli Garreta Records i somnis
Pau Casals Lo lliri blanc
Tomàs Buxó La filadora - Oidà pescadors
Antoni Massana En l’enterro d’un nin - Resignació

> Click here to buy this product (from 14.52 €)
> View more details of this product

> More about Juli Garreta
> More about Felip Pedrell
> More about Antoni Nicolau
> More about Joan Lamote de Grignon
> More about Francesc Alió
> More about Pau Casals
> More about Antoni Massana
> More about Narcisa Freixas

Customer reviews

Be the first to write a review for this item.
RSS Subscription
 

 
All Content Copyright © 2014 Tritó S.L.
Enamorats, 35-37, baixos - 08013 Barcelona (Spain)
Phone: +34 933 426 175
Hours: Monday to Friday (9am - 6pm) GMT+01:00
Payment methods:
Payment methods
Certified by:
Trustwave
Payment methods